riverra ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์จากริเวอรร่า ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้น เพื่อใช้สำหรับการทำความสะอาดบนพื้นผิวทุกชนิดอาทิ พื้นห้องน้ำ เคาน์เตอร์ครัว โต๊ะรับประทานอาหาร

รายละเอียด

   ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์จากริเวอรร่า ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้น เพื่อใช้สำหรับการทำความสะอาดบนพื้นผิวทุกชนิดอาทิ พื้นห้องน้ำ เคาน์เตอร์ครัว โต๊ะรับประทานอาหาร

คุณสมบัติเด่นผลิตภัณฑ์

  • ใช้ทำความสะอาดได้หลากหลายประเภท

ขั้นตอนการใช้งาน

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

Linear alkyl benzene sulfonate, sodium salt, Sodium lauryl ether sulfate

ขนาดที่วางจำหน่าย

3 ขนาด คือ 3.8 ลิตร 5 ลิตร  และ 20 ลิตร

เลขที่ใบรับแจ้ง

เลขที่ใบรับแจ้ง 

วิธีการแก้พิษเบื้องต้น

  • หากเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดมากๆ หากอาการไม่ทุเลาให้รีบพาไปพบแพทย์
  • หากกลืนกินห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมตามมากๆ และรีบพาไปพบแพทย์

Additional information

ส่วนประกอบ

Water, sisli

%d bloggers like this: